Jak się produkuje papier?

Do podstawowych surowców wykorzystywanych do produkcji papieru należą przede wszystkim włókna roślinne z drzew, które w następnej kolejności poddawane są profesjonalnej obróbce chemicznej. W wyniku obróbki otrzymuje się tak zwaną masę celulozową. Następnie dochodzi do kolejnej preparacji, dzięki której osiąga się ścier drzewny. Produkty tych obu mechanizmów są w znaczącej większości wykorzystywane do produkcji papieru we wszystkich dobrze prosperujących firmach.

Czytaj więcej