Aspekty prawne jakie mogą wiązać się z zakupem określonej nieruchomości

Aspekty prawne jakie mogą wiązać się z zakupem określonej nieruchomości
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Aspekty prawne, które mogą się wiązać z zakupem konkretnej nieruchomości mogą się znacznie różnić w zależności od charakteru transakcji. Istnieją jednak pewne podstawowe przykłady, które mogą być wykorzystane jako ogólny przewodnik.

Tytuł prawny

Jeśli kupujesz dom od kogoś, kto nie jest jego właścicielem, to koniecznie sprawdź, czy sprzedawca ma tytuł prawny do nieruchomości. Może być również konieczne uzyskanie własnej polisy ubezpieczeniowej, aby być chronionym przed wszelkimi przyszłymi roszczeniami wysuwanymi wobec Państwa przez osoby trzecie (np. byłych właścicieli).

Jeśli kupujesz od spółki lub innego podmiotu, ważne jest, aby dowiedzieć się, czy istnieje jakiekolwiek obciążenie jego aktywów, które mogłoby wpłynąć na Twoje prawo do sprzedaży w późniejszym czasie. Jeśli istnieje taki interes, to przed przystąpieniem do zakupu konieczne będzie uzyskanie od tego podmiotu zabezpieczenia. W niektórych przypadkach może to wymagać całkowitego ich spłacenia.

Wady tytułu

Wady tytułu to warunki w akcie notarialnym lub innych dokumentach, które pokazują utratę lub ograniczenie tytułu. Wady tytułu mogą być skorygowane poprzez identyfikację i korektę błędów popełnionych przez poprzednich właścicieli, kredytodawców, prawników lub firm tytułowych. Najczęściej spotykane wady tytułu to „chmury” na tytule. Należą do nich wyroki przeciwko sprzedającemu, które nie zostały zaspokojone; niezapłacone podatki; zastawy za niezapłacenie wykonawcom, posiadaczom zastawów mechanicznych i innym, którzy wykonywali prace na nieruchomości; toczące się procesy sądowe dotyczące jakiejkolwiek części nieruchomości; oraz wadliwe akty notarialne (na przykład, jeśli dwie osoby były wymienione jako udzielający).

Dzierżawy i inne obciążenia

Dzierżawa i inne obciążenia to prawa przyznane przez jedną stronę drugiej stronie, która korzysta z niektórych lub wszystkich aspektów nieruchomości bez faktycznego posiadania jej na własność. Leasing może być długoterminowy lub krótkoterminowy, niektóre trwają tylko jeden miesiąc, podczas gdy inne mogą trwać kilka lat lub nawet dekad. Oprócz leasingu mogą istnieć inne obciążenia na nieruchomości, w tym służebności (które umożliwiają dostęp do ziemi innej osoby), a także przymierza ograniczające.

Osoby mające wszelkie wątpliwości przy zakupie nieruchomości, mogą zawsze uzyskać wsparcie w zakresie porad prawnych, korzystając m.in. z profesjonalnych usług firmy takiej jak https://www.novainvestment.pl/porady-prawne-nieruchomosci.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*